The LHV-STEM kit

The LHV-STEM kit

STEM is Science, Technology, Engineering, Mathematics - a new curriculum based on the idea of educating students in four specific disciplines in an interdisciplinary and applied approach. Instead of teaching four disciplines as separate and...

Management software system for publishers

Management software system for publishers

In 2018, Tinasoft Vietnam has implemented management software for Vietnam National University Press, Hanoi. With our good quality of the management software and services, we have received very positive feedback from Vietnam National University...

About us

TINASOFT Vietnam  Joint-stock Company is one of the leading companies in automation, embedded programming, IoT, Big Data. We training and providing products for businesses, to improve the efficiency of governance and management for businesses and...

Management software system for publishers

Hệ thống phần mềm quản trị dành cho nhà xuất bản

Tinasoft Việt Nam đã triển khai phần mềm quản trị dành cho nhà xuất bản ĐH Quốc Gia Hà Nội trong năm 2018. Do phần mềm quản trị cũng như chất lượng dịch vụ của Tinasoft Việt Nam rất tốt, nên chúng tôi đã nhận được phản hồi rất tích cực từ NXB ĐH...

Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến dành cho doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến dành cho doanh nghiệp

Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp là vô cùng cần thiết Trong một công ty lớn, việc đào tạo nội bộ về kỹ thuật, quy chế công ty... là vô cùng cần thiết. Đây là điều cần thiết trong quá trình đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhân viên...

Tinasoft Vietnam becomes IoT human resource training partner for Samsung

Tinasoft Việt Nam trở thành đối tác đào tạo nhân lực IoT cho Samsung

Nhân lực là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp Từ trước đến nay, đối với bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào, con người luôn là tối quan trọng. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra một con số lớn về chi phí để tuyển dụng nhân sự. Nhiều xu hướng công...

Tư vấn thiết kế và xây dựng hệ thống Internet of Things

Tư vấn thiết kế và xây dựng hệ thống Internet of Things

Với sự bùng nổ về công nghệ hiện nay, rất nhiều tổ chức muốn xây dựng cho mình một hệ thống IoT để tăng năng suất lao động. Điều này, đòi hỏi chúng ta phải sở hữu một đội ngũ kỹ sư với kiến thức về hệ thống IoT từ phần cứng đến phần mềm. Việc này...